Dutch
Welkom op de website van de onafhankelijke ondersteunende dienstverlener
 
 

adres

Marezatendreef 66,
2408 TG Alphen aan den Rijn
Nederland
Kamer van Koophandel
no. 34315714
 
Operationele zaken
Consultancy
Externe CFO
Personeel
Overige Diensten
Outsourcing
QA Trust Services
 
Diensten

Om de diensten optimaal te kunnen verlenen zoekt QA Trust Services naar langdurige samenwerkingsverbanden

Door samen te werken wordt QA Trust Services deelgenoot van de visie en de missie van het Trustkantoor, hetgeen QA Trust Services in staat stelt om toegevoegde waarde te leveren op het gebied van efficiency, kostenbesparingen en expansie.
Een langdurig samenwerkingsverband zorgt voor continuïteit in opdrachten en inkomsten waardoor tarieven in verhouding komen tot de te leveren prestaties en er een win -win situatie ontstaat voor alle betrokkenen.

Omdat de diensten die de moeder- en zustermaatschappijen leveren aanvullend zijn op die van QA Trust Services, kan er snel geschakeld worden.
De focus van het werven en selecteren ligt uitsluitend op de Trustbranche , waardoor QA Trust Services haar eigen databestand aan kandidaten voor vaste en freelance kandidaten opbouwt.

In samenwerking met de Trustkantoren en scholen zal QA Trust Services stagiaires gaan begeleiden en opleiden tijdens stage perioden. Hierdoor kunnen de stagiaires in de praktijk de Trustbranche leren kennen en het Trustkantoor Het Trustkantoor waar de stageperiode is doorlopen heeft de 1e keus van aanname, na afronding van de studie.
De database van QA Trust Services, gecombineerd met de kweekvijver stagiaires en het grote bestand van de zustermaatschappij IQuire, brengt QA Trust Services in een voordelige positie ten opzichte van de concurrentie, die allen in dezelfde vijver vissen.

Onderscheidend karakter in tariefstelling

QA Trust Services opereert met lage vaste kosten. De totale overhead wordt proportioneel gedragen door de moeder- en zustermaatschappijen en aanname of inhuur van personeel vindt plaats na verkrijging van de opdrachten.
Hierdoor is QA Trust Services B.V. in staat scherpe tarieven aan te bieden.

Werving en selectie

QA Trust Services rekent een fixed fee voor de bemiddeling in plaats van een % over de jaarlijkse beloning. Hierbij gaat QA Trust Services ervan uit dat het aantal vereiste uren voor goede werving en selectie niet afhankelijk is van de hoogte van de beloning.

Eveneens staat het uitgebreide bestand aan kandidaten, die onze zustermaatschappij IQuire in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, ter beschikking.

Administraties

Het voeren van gedeeltelijke of gehele administraties kan gedaan worden tegen vaste prijzen, gebaseerd op begrote uren.
Het risico van meer bestede uren dan begroot, tot een vooraf overeengekomen maximale afwijking, is voor risico van QA Trust Services.

Kwantumkorting

In lijn met de gedachte van langdurig samenwerken hanteert QA Trust Services gestaffelde kortingen

 
Copyright 2009 QA Trust Services, All rights reserved.